วันศุกร์, มิถุนายน 10, 2559

สด ขณะนี้.... Somsak Jeam and Pavin 'LIVE' from Paris - สนทนาเรื่อง "การเปลี่ยนรัชกาล" 2 ทุ่ม (เวลาเมืองไทย) ผ่าน FB
..........