วันศุกร์, มิถุนายน 17, 2559

วิสา คัญทัพ เชื่อคสช.รู้ดีประชามติ "ไม่ผ่าน"
https://www.youtube.com/watch?v=6v2yFLo1whI

วิสา คัญทัพ เชื่อคสช.รู้ดีประชามติ "ไม่ผ่าน"

jom voice

Published on Jun 15, 2016

นายวิสา คัญทัพ นักคิด นักเขียน กวี และนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ขณะนี้ลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับ การทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ว่า หากปล่อยให้มีการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามต­ิอย่างเสรี เสียงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญจะมากกว่า รวมทั้งประชาชนที่บอยคอตด้วย ซึ่งหาก คสช.ประเมินแล้วว่า ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน ก็อาจจะมีการล้มประชามติ ผ่่าน ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ ศาลปกครอง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ผู้รักประชาธิปไตยก็จะต้องต่อสู้กับอำนาจเ­ผด็จการกันต่อไป