วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 09, 2559

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ : วิกฤติประเทศไทย สงบนิ่งดุจทะเลก่อนเผชิญพายุใหญ่

ช่วงนี้ ดูสงบนิ่งดุจทะเลก่อนเผชิญพายุใหญ่

ที่นิ่ง เพราะเรารู้ดีว่าสถานะการณ์เงียบๆ นี้น่ะ อีกไหมนาน ไทยจะเกิดวิกฤติจาก...

1. เศรษฐกิจตกต่ำสุดๆ คนตกงาน อดอยาก ส่งออกติดลบ ไม่มีการลงทุน จะกลับไปเป็นหนี้ IMF อีกเป็น ครั้งท่ีสี่
[IMF = International Monetary Fund, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
Monetary = เกี่ยวกับการเงิน]

2. เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัชทายาทและขุนทหาร อาจจะมีรัฐประหารซ้อนเพื่อชิงอำนาจกัน อำนาจไม่เข้าใครและพวกนี้ก็เป็นทหารเหี้ยมๆ ดุดัน กันทั้งนั้น

3. ต่างประเทศฝ่าย ปชต.ไม่คบค้าไทย เพราะเป็นรัฐเผด็จการทหาร ไม่ให้สิทธิพิเศษแก่ไทย ไทยจะจนแต้มแก้เศรษฐกิจไม่ตก จนต้องไปพึ่งจีนกับรัสเซียที่กำลังหลอกขายของ อเมริกัน, EU [สมาคมประชาชาติยุโรป], แคนนาดา ออสเตรเลีย จะบีบไทย

การไล่ทูตอเมริกา จะเร่งให้อเมริกาสั่ง CIA สอนไทย
CIA = Central Inteligence Agency สำนักการข่าวกรองกลาง, ของ USA]

4. กลุ่ม NGO, กปปส., พธม., หมอประเวศ, เปรม, ปีย์มาลากุล คุมสื่อ ต่างแตกแยกกัน ไม่สนับสนุนบูรพาพยัคฆ์, คสช. อีกต่อไป รวมทั้งแพทย์ชนบท, ชาวสวนยางภาคใต้, ก็แปรภักดิ์

5. การไม่ตั้งสังฆราช ขัดมติมหาเถระสมาคม ใส่ความสมเด็จช่วงเรื่องรถโบราณ ใส่ความหลวงพ่อธัมมชัยโย วัดธรรมกาย ท่ีมีพลังจัดตั้งศิษย์ธรรมกาย เป็นล้านๆ คนจะเป็นศัตรูกับ คสช. เกลียดประยุทธมากขึ้น

6. คสช.เองบริหารงานไม่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า เพราะโหนเจ้าขึ้นมาลุแก่อำนาจ อาละวาดนักข่าว จนเป็นศัตรูกับสื่อมาก เมื่อเกิดรุกฮือ สื่อจะช่วยกระทืบซ้ำ

7. พลังนักศึกษา นปช.นักวิชาการอิสระ, ผู้รัก ปชต. เริ่มตาสว่างรวมตัวเข็มแข็งมากขึ้นและรู้ว่าอำมาตย์ คดโกงจนรวยท่ีสุด พร้อมจะรุกสู้ เตรียมการรอคอยโอกาส

8. เกษตรกรชาวนาชาวไร่ คนชนบทถูกทอดทิ้ง และถูกทำลายอำนาจปกครองตนเองของท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นถูกยุบทำลาย แต่งตั้งพรรคพวก คสช.ขึ้นมาเสวยอำนาจแทน

นายก อบจ.,นายกเทศมนตรี/เทศบาลต่างๆ นายก อบต. ต่างเจ็บแค้น คสช.ที่ทำลาย ยุบระบบการปกครองท้องถิ่น พวกนี้มีเป็นหมื่นเป็นแสนคน เป็นผู้นำท้องถิ่น ทุกอำเภอตำบล หมู่บ้าน รอคอยโอกาสเปลี่ยนแปลงระบบ เป็นเสรี ปชต.

9. ปัจจุบันเป็นโลกยุคโลกกาภิวัฒน์, ยุคข้อมูลข่าวสาร, ใครมีความรู้ถูกต้อง, กว้างขวางย่อมมีอำนาจ

*ใครโกหกปกปิด จะสูญเสียอำนาจ*

โลกยุคปัจจุบันปกครองในระบอบประชาธิปไตย! อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ระบบเก่า เผด็จการจะสูญสิ้นไป

ผู้นำต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ปกครองอย่างเสรี เคารพความคิดเห็นของทุกคน

ให้หลักประกันความสุขด้วยความยุติธรรม, เสมอหน้า, มีเสรีภาพ, อิสระภาพ, ภราดรภาพ

ประเทศไทย ต้องปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยสมบูรณ์ อย่างแน่นอนจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ