วันอาทิตย์, มิถุนายน 19, 2559

เปิดเอกสารลับ! กฟผ.-ทหาร-ตำรวจ จับมือลุยฝ่ายเห็นต่างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
โดย MGR Online
16 มิถุนายน 2559

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เผยเอกสารลับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เปิดห้องประชุมในโรงไฟฟ้าระบุรายชื่อนักวิชาการ ข้าราชการ ภาคประชาชน นักสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชนที่ถูกล็อกเป้า โดย กฟผ.ทหาร ตำรวจ เนื่องจากเห็นต่างกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

วันนี้ (16 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา ฝ่ายข่าวหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้เปิดห้องประชุมโคกแก้ว ภายในโรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา จัดประชุมสถานการณ์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ครั้งที่ 2 โดยมี พ.อ.ประเสริฐ ขวัญชัย รอง ผบ.ฉก.สงขลา เป็นประธานในการประชุมในการประชุมดังกล่าว มีการกำหนดวาระการประชุม 5 วาระด้วยกัน

ด้านผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายงานว่า วาระ 2.2 เป็นวาระที่ประชุมให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ วาระ2.2 เป็นการกำหนดตัวบุคคลกลุ่มเป้าหมายแกนนำต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ ตามมติที่ประชุมจำแนกได้ดังนี้ 2.2.1 กลุ่มแกนนำในพื้นที่ ประกอบด้วย 1.นายดิเรก เหมนคร เจ้าของโรงเรียนรักอิสลาม 2.นายกิตติภพ สุทธิสว่าง นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน

2.2.2 กลุ่มข้าราชการ ประกอบด้วย 1.นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ 2.นายซุนกีฟลี หะยีเด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทต.เทพา 3.นายอิสดาเรส หะยีเด รองนายยก ทต.เทพา 4.ส.ต.ต.สุขเกษม ประสิทธิหิมะ ตำรวจสังกัด สภ.โคกโพธิ์

2.2.3 กลุ่มนักวิชาการ 1.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ อาจารย์ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี 2.รศ.ดร.สมบูรณ์ พรพิเนตพงษ์ อาจารย์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ 3.ผศ.ดร.ปริชาติ วิสุทธิสมาจาร อาจารย์ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี 4.ผศ.กัลยาณี พรพิเนตรพงศ์ อาจารย์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ 5.รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปกร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้านขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกกำหนดเพื่อนำมาใช้จัดการฝ่ายที่มีความต่างเพื่อให้หยุดมีความเห็นต่าง ที่ประชุมมีขั้นตอนจัดทำหนังสือถึง กอ.รมน.ภาค 4 สน.เพื่อรายงานพฤติกรรมของข้าราชการเพื่อขอปรับย้ายให้ออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเหน้าที่ของความเป็นข้าราชการของรัฐ

ด้านแกนนำที่ไม่ใช่ข้าราชการ เข้าดำเนินการเชิญตัวกลุ่มแกนนำเข้าพบปะพูดคุยปรับทัศนคติ ที่ยกมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ฝ่ายมีความเห็นต่างในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาถูกตำรวจ ทหาร และ กฟผ.ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการฯ ร่วมมือกันจัดการ