วันศุกร์, มิถุนายน 10, 2559

ทวีตเด็ด... สิ่งที่น่ากลัวกว่าทักษิณ
.....


https://www.facebook.com/300084093490011/videos/vb.300084093490011/602095513288866/?type=2&theater