วันศุกร์, มิถุนายน 17, 2559

เรา...เปลี่ยนไป
https://www.facebook.com/DawKhongGoo/videos/vb.1544527015797547/1659589160957998/?type=2&theater