วันอาทิตย์, มิถุนายน 12, 2559

การสลายเครือข่ายเผด็จการเก่าในประเทศอื่น - รายการ Big Dose ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2559
https://www.youtube.com/watch?v=-UhU1QYIDP4

การสลายเครือข่ายเผด็จการเก่าในประเทศอื่น

VOICE TV

Published on Jun 11, 2016

รายการ Big Dose ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2559

พบกับ ‘ผศ.ปิยบุตร แสงกนกกุล’ คณะนิติศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ ที่มาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์การสลายเครือ­ข่ายเผด็จการเก่าของการเมืองในประเทศอื่น แล้วมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทย

‘กรีซ’ เคยตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ สถาบันกษัตริย์ถูกยึดอำนาจเบ็ดเสร็จ หลังจากกลับมามีประชาธิปไตยอีกครั้ง ก็ได้มีการนำเอาผู้ก่อรัฐประหารมาดำเนินคด­ีย้อนหลังผู้ก่อรัฐประหารได้

‘ตุรกี’ ประธานาธิบดีทำการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้กอง­ทัพและศาลรัฐธรรมนูญไร้อำนาจ เพื่อล้างบางรัฐพันลึก (Deep State) เป็นดาบสองคมที่ตุรกีกำลังเผชิญ