วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 16, 2559

สำหรับผู้ที่พลาดโอกาส คลิป"สนทนากับ ศ.ธงชัย วินิจจะกูล ในวาระ 20 ปี Siam Mapped" ("กำเนิดสยามจากแผนที่ ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ")
https://www.youtube.com/watch?v=I4gNhuNeqzc&feature=youtu.be

กำเนิดสยามจากแผนที่ ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ : ศ.ธงชัย วินิจจะกูล

PITVFANPAGE

Published on Jun 14, 2016

"สนทนากับ ศ.ธงชัย วินิจจะกูล ในวาระ 20 ปี Siam Mapped" ในโอกาสครบรอบการพิมพ์หนังสือ "Siam Mapped: A history of the geo-body of a nation" หรือฉบับแปลภาษาไทยในปี 2556 ใช้ชื่อว่า "กำเนิดสยามจากแผนที่ ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ"

จัดโดย ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558