วันอาทิตย์, สิงหาคม 05, 2561

มองจากอดีตถึงปัจจุบัน ถ้าไก่อูบอกว่า ไม่ใช่ แสดงว่า ใช่ ไม่มี แสดงว่า มี...
...

ศอฉ. เผย แผนล้มเจ้าเป็นเรื่องกุขึ้นมาเพื่อสะลายการชุมนุม
https://pantip.com/topic/31426855