วันศุกร์, สิงหาคม 03, 2561

'นคร มาฉิม' ผู้ถูกกล่าวหาว่าทรยศประชาธิปัตย์ เปิดใจ ต่อยหมัดหนัก ! พวกที่ฝักใฝ่เผด็จการ! ทรยศประชาชน เห็นคนไม่เท่ากัน มันพวกไร้ค่า!

https://www.facebook.com/matichonweekly/videos/2241591692534831/