วันพุธ, สิงหาคม 08, 2561

อ่านมา 800 บรรทัด คิดได้ขนาดนี้ ถ้าอ่านหมดเล่มละมรึงเอ้ย
ภาพจาก

Sa-nguan Khumrungroj


Somporn Wongsoasup อ่านมา800บรรทัด คิดได้ขนาดนี้ ถ้าอ่านหมดเล่มละมรึงเอ้ย