วันศุกร์, พฤษภาคม 04, 2561

คลิป สิทธิในการประท้วง: หลักการปกป้องสิทธิมนุษยชนในการประท้วง
https://www.facebook.com/Enlawthai2001/videos/1927917160614739/

ถ่ายทอดสด:
Article 19, The Right to Protest
สิทธิในการประท้วง: หลักการปกป้องสิทธิมนุษยชนในการประท้วง

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยโลกคดีศึกษา และสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์