วันอังคาร, เมษายน 10, 2561

สำหรับชาวเน็ตที่ชอบฟังประยุทธ์พูดในทีวีทุกวันศุกร์แต่ยังไม่พอ - คลิป “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน”ooo
https://www.facebook.com/HotlinePM/videos/182944605685235/

LIVE...ทัศนคติและมุมมองของนายกรัฐมนตรี ต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน”