วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 03, 2560

Visa Khanthap : บทกวีในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน งานทดลองหมายเลข 13, 14 - การปรองดอง

บทกวีในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน
งานทดลองหมายเลข

13.การปรองดอง 1

ทหารยิงประชาชนอยู่ทนโท่
มาทำโก้เป็นกลางใช่ข้างไหน
เป็นคู่ความขัดแย้งอยู่แจ้งใจ
เป็นธรรมได้อย่างไรเรื่องปรองดอง
ที่ผ่านมาเลือกข้างกระจ่างชัด
มีประวัติ มาเคลียร์ ไม่เสียของ
มายื่นบทให้อภัยให้ใครลอง
มาตรฐานถูกต้องยังไม่ทำ

กวีศรีประชา
30/1/2017

บทกวีในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน
งานทดลองหมายเลข

14.การปรองดอง 2

โจทย์ปรองดองมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ใช่เกิดจากความคิดขุนทหาร
ที่สร้างภาพขึงขังเข้มสั่งการ
เพียงเพื่อ สอบผ่าน พิธีกรรม
ปรองดองจริงหนักเบาต้องเข้าเนื้อ
เสือหรือยอมปล่อยเหยื่อเลิกขย้ำ
แม้เลือกทางนิรโทษตอบโจทย์ทำ
คือสุดทางบังคับย้ำต้องจำยอม

กวีศรีประชา
31/1/2017

ที่มา FB