วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 12, 2560

รัฐประหาร กับการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญไทย : ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกุล (ฉบับเข้าใจง่าย)
https://www.youtube.com/watch?v=cw519HAObJw&feature=youtu.be

รัฐประหาร กับการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญไทย : ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกุล

piyabutr classroom

Published on Feb 12, 2017
บรรยายพิเศษในวิชา TU 101 โลก อาเซียน และไทย วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560