วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 20, 2560

ม็อบมีเส้น?... ประสิทธิ์ชัย หนูนวล... ไม่มีข้อกังวลใด ว่ารัฐบาลจะเบี้ยวหรือไม่ เพราะถ้าเบี้ยวก็มาใหม่ แม่ทัพภาค๑บอกผมว่า ถ้ารัฐบาลเบี้ยว พี่จะออกตังค์ให้น้องขึ้นมาใหม่

ไม่มีข้อกังวลใด ว่ารัฐบาลจะเบี้ยวหรือไม่
เพราะถ้าเบี้ยวก็มาใหม่
สำนึกสิ่งแวดล้อมของประชาชนไม่เคยตายลง

แม่ทัพภาค๑บอกผมว่า ถ้ารัฐบาลเบี้ยว พี่จะออกตังค์ให้น้องขึ้นมาใหม่

ในขั้นนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ทัพภาค๑
ที่ช่วยให้ข้อเรียกร้องได้รับการตอบสนอง

ทั้งหมดยังคงก้าวต่อไป จนประเทศไทยไม่มีถ่านหิน
เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนไทยทุกคน

หมายเหตุ:ความสำคัญของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อถูกยกเลิกไปแล้วในทางกฎหมายเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ยุติลงแล้ว หาก กฟผ.จะสู้ใหม่ ต้องทำรายงานใหม่ภายใต้กติกาใหม่ที่ได้ตกลงไว้...ที่ไม่จูงจมูกประชาชน

ที่มา FB

ประสิทธิ์ชัย หนูนวล