วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 10, 2560

ถ้าประเทศฉิบหาย โทษใครดี ?!?

เผด็จการวางกลไกต่างๆใว้หมดแล้ว
มีทั้งแผน1กฏหมาย 2คือศาล แผน3คือ
องค์กรอิสระและ4ปืน พรรคเพื่อไทยมี
โอกาสชนะแค่20%มีแค่ทางเดียวคือ
ปชช.เลือกแค่พรรคเดียวเท่านั้นซึ่งมัน
เป็นไปไม่ได้ ถึงแม้สมมุติว่าเป็นไปได้
ก็ไม่มีทางบริหารประเทศได้เพราะจะโดน
ขวากหนามที่เกิ่นมาแต่แรก ทิ่มตำตลอดเวลา
จนไม่เป็นอันทำงาน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริง ของประชาชนได้

ฉะนั้น...ถ้าประเทศฉิบหาย ก้ไม่ต้องไปโทษ
คนอื่น..

ที่มา FB


ภควัฒ ปลายสวน.....