วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 04, 2560

ทำไม?"30 องค์กรสื่อ"ยอมให้"คสช"ขี่คอควบคุม แต่ไม่ยอมรับ"นักการเมือง"
https://www.youtube.com/watch?v=y278DH1h0WU

ทำไม?"30 องค์กรสื่อ"ยอมให้"คสช"ขี่คอควบคุม แต่ไม่ยอมรับ"นักการเมือง"

jom voice

Published on Feb 3, 2017

นายอธึกกิจ แสวงสุข สื่อมวลชนอาวุโส คอลัมนิสต์ เจ้าของนามปากกา"ใบตองแห้ง"ให้สัมภาษณ์ Thaivoice เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่อต้าน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อฯว่า แม้ว่าสื่อส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ แต่การที่ 30 องค์กรวิชาชีพสื่อ นำเหตุขึ้นมาอ้างเพื่อต่อต้านร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะกลัวนักการเมืองเลว ๆ เข้ามาใช้ ถือว่าผิดหลักการ เพราะดูประหนึ่งว่า สื่อกระแสหลักไม่เอาประชาธิปไตย แต่จะเอาด้วยกับระบอบเผด็จการ และมีท่าทีไม่กล้าชนกับ คสช.เพราะสือ่กระแสหลักไม่ต้องการเสียมวลชนคนชั้นกลางที่หนุน คสช.อยู่ รวมไปถึงการให้มีสภาวิชาชีพทำหน้าที่ควบคุมและสร้างมาตรฐานให้สื่อโดยมี 4 ปลัดกระทรวงมาเป็นกรรมการ ก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะสื่อมวลชนควรถูกควบคุมตรวจสอบโดยประชาชน ซึ่งการให้มีปลัดกระทรวงเข้ามาควบคุม เพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณปีละ 30 ล้านบาทที่จะถูกจัดสรรลงมาให้กับสภาวิชาชีพ หาก 30 องค์กรสื่อปฎิเสธ 4 ปลัดกระทรวงก็ต้องปฎิเสธที่จะขอรับเงินจากรัฐบาลด้วย จะเห็นว่าสื่อกระแสหลักในยุค คสช.ยอมให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คสช. ขึ้นขี่คอควบคุม เพราะคิดว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดี และนี่คือเป้าหมายที่จะนำไปสู่การทำให้เห็นว่า ประชาธิปไตย เป็นสิ่งผิดสำหรับการเมืองไทย เพื่อจะสร้างอำนาจเผด็จการให้เกิดขึ้นอย่างถาวรในการเมืองไทย