วันพุธ, กันยายน 14, 2559

Petition : ผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการรับน้องรุนแรงต้องถูกดำเนินคดีและถูกบันทึกทะเบียนอาชญากรรม
Petitioning คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ and 3 others


ผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการรับน้องรุนแรงต้องถูกดำเนินคดีและถูกบันทึกทะเบียนอาชญากรรม


จากที่เราได้เห็นเหตุการณ์การรับน้องที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสมมาตลอดระยะเวลาหลายปี เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามักจะมีข่าวของรุ่นน้องที่บาดเจ็บ เสียชีวิต ให้เห็นแทบทุกปี ยังไม่ได้รวมผู้ที่ถูกละเมิดที่ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีหรือเป็นข่าวอีกนับไม่ถ้วน

จากเหตุการณ์ข้างต้น เราได้สังเกตเห็นถึงมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดซึ่งไม่ได้มีความจริงจังต่อการลงโทษและการป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก เช่น

อาจารย์, ผู้บริหารสถาบันฯ ไม่ได้ร่วมแสดงความรับผิดชอบอย่างที่ควรจะเป็น ส่วนมากมีการลงโทษเป็นพิธีเท่านั้น อีกทั้งยังไม่ได้จริงจังในหามาตรการการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก
การลงโทษนักศึกษาที่กระทำความผิด มีเพียงโทษสถานเบา คือ มีการภาคทัณฑ์หรือทำทัณฑ์บน ซึ่งแทบไม่ได้มีผลกระทบใดๆต่อนักศึกษาที่กระทำความผิด หรือสามารถทำให้นักศึกษารุ่นพี่ฉุกคิดที่จะไม่กระทำความผิดได้

มีความพยายามของสถาบันการศึกษาที่ต้องการปกป้องผู้กระทำความผิด โดยการเจรจาใกล่เกลี่ย และมักจบลงที่โทษสถานเบา ซึ่งไม่มีผลกระทบอันใดต่อผู้กระทำผิด

การดำเนินคดีตามกฎหมายมักไม่จริงจัง ซึ่งส่วนมากมักให้สถาบันกับผู้เสียหายใกล่เกลี่ยกัน ซึ่งที่สุดมักไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

เราต้องการเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาฯ ต่อผู้กระทำความผิดในกิจกรรมรับน้องที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสม และบันทึกทะเบียนอาชญากรรมสำหรับกรณีที่เกิดความรุนแรง การทำร้ายร่างกาย หรือการกระทำอื่นใดที่เข้าข่ายอาชญากรรม เพื่อเป็นบทลงโทษที่ชัดเจน และสามารถยับยั้งให้นักศึกษารุ่นพี่ ยั้งคิดถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน การป้องปราม มิให้การรับน้องรุนแรงคงอยู่ในสังคมไทยอีกต่อไป

This petition will be delivered to:

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Anti-SOTUS Thailand started this petition


คุณสามารถเข้าร่วมได้ที่ Change.org