วันอาทิตย์, กันยายน 04, 2559

การทำ CRRT ให้ในหลวงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนในแถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับที่ 33 คืออะไร

แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับ ณ รพ.ศิริราช ฉบับที่ 33


4 ก.ย. 2559 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่าสำนักพระราชวังออกแถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 33 ระบุว่าวันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการภายหลังการรักษาการติดเชื้อในระบบการหายพระทัยและการถวายการรักษาด้วยวิธี Continuous renal replacement therapy (CRRT) ว่า อัตราการเต้นของพระหทัย ความดันพระโลหิต และอัตราการหายพระทัยอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่มีพระปรอท (ไข้) ผลการตรวจพระโลหิตและพระเสมหะพบว่า ความรุนแรงของการติดเชื้อลดลง ผลเอกซเรย์พระปัปผาสะ (ปอด) พบว่ามีน้ำค้างอยู่บ้าง ปริมาณพระบังคนเบา (ปัสสวะ) ยังคงน้อย คณะแพทย์ ฯ จึงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและถวายการรักษาด้วยวิธี CRRT ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
4 กันยายน พุทธศักราช 2559

​ที่มา ประชาไท

ooo


ความเห็นของ อ.สมศักดิ์
  
Somsak Jeamteerasakul


แถลงการณ์พระประชวรฉบับล่าสุดวันนี้ เพียงแต่มาบอกว่า ที่มีการทำ CRRT ให้ในหลวงตั้งแต่วันที่ 1 กันยา ผลคือ "อาการดีขึ้น" (ความดันเลือด, หายใจ อยู่ในอัตราปกติ ไม่มีไข้) แต่ "ฉี่ยังน้อย" และยังมีน้ำในปอด "อยู่บ้าง" แพทย์ถวายการรักษา CRRT ต่อไป

สรุป คงแน่นอนแล้วว่า ในหลวงมีอาการไตวายเฉียบพลันอย่างรุนแรง หรือ severe acute kidney injury (AKI, acute renal failure [ARF]) และต้องทำ CRRT หรือ "การบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง"

ใครสนใจ ดูเรื่อง CRRT ที่นี่ (ภาษาไทย) http://goo.gl/QCGhcX
หรือที่นี่ (ภาษาอังกฤษ) http://goo.gl/ivwYha


การบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง

(CRRT)

CRRT เป็นหนึ่งในวิธีการบำบัดหลักที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยวิกฤตซึ่งมีภาวะไตวายเฉียบพลัน (acute kidney injury, AKI) เป้าหมายของ CRRT คือการทดแทนการทำงานที่สูญเสียไปของไตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการขจัดของเหลวออกจากร่างกายอย่างช้าๆ แต่ยังคงสามารถปรับสมดุลในร่างกายได้ แม้ผู้ป่วยจะอยู่ในภาวะไม่คงที่อย่างภาวะช็อกหรือภาวะน้ำเกินอย่างรุนแรง ก็สามารถปรับตัวให้ทนต่อการบำบัดได้ ทั้งผู้ที่มีรูปร่างทั่วๆ ไปหรือมีรูปร่างเล็กก็สามารถรับการรักษาด้วย CRRT ได้ อีกทั้งยังเป็นวิธีการบำบัดที่สามารถปรับแผนการรักษาให้เข้ากับสภาพทางกายของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการในการขจัดของเหลว