วันจันทร์, กันยายน 05, 2559

นักสิทธิมนุษยชนอาเซี่ยนโต้" วิษณุ เครืองาม"ทำลาย กสม.ถ้าให้ทำหน้าที่แก้ต่างแทนรัฐ
https://www.youtube.com/watch?v=J5owC8SM4v8

นักสิทธิมนุษยชนอาเซี่ยนโต้" วิษณุ เครืองาม"ทำลาย กสม.ถ้าให้ทำหน้าที่แก้ต่างแทนรัฐ


jom voice

Published on Sep 4, 2016

ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ประธานร่วมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือ ไอช่า (AICHR) และอาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอแนะให้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ทำหน้าที่ชี้แจงตอบโต้กรณีมีการกล่าวหาประเทศไทยเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย เพราะรัฐบาลตอบโต้เองไม่ได้เพราะอาจถูกมองว่ามีส่วนได้เสีย
ดร.ศรีประภา ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า ดร.วิษณุ เข้าใจหน้าที่ กสม.ผิดอย่างใหญ่หลวง เพราะ กสม.มีหน้าที่ปกป้องสิทธิประชาชนทั้งประเทศ ไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องรัฐบาล ถ้าเช่นนั้นก็ไม่ควรจะมี กระทรวงการต่างประเทศ หากเป็นเช่นนี้ทำให้ กสม.จะสูญเสียความเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิง คำว่า อิสระ ของกสม.คือการอิสระจากรัฐ และที่สำคัญจะทำให้สิทธิของประชาชนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่แล้วปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมักจะเกิดจากรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ และถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมี กสม.ก็ได้ ไม่ต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดิน