วันพุธ, กันยายน 14, 2559

อดีตรมว.มท.ชี้"ยุบ อบต."ทำลายประชาธิปไตยรากหญ้า สถาปนา"รัฐราชการ"
https://www.youtube.com/watch?v=g4rVVubfCHg

อดีตรมว.มท.ชี้"ยุบ อบต."ทำลายประชาธิปไตยรากหญ้า สถาปนา"รัฐราชการ"

jom voice

Published on Sep 13, 2016

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการปฎิรูปโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น ของรัฐบาล คสช. โดยยุบองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. และยกฐานะ อบต.ที่อยู่ในเกณฑ์กำหนดเป็นเทศบาลโดยขึ้นตรงกับนายอำเภอ และผู้ว่าฯว่า เป็นการทำลายระบบราชการส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง อีกทั้งยังทำลายแนวทางประชาธิปไตยที่ชุมชนจะได้เรียนรู้ เป็นเป้าหมายของ คสช.อยู่แล้วที่ต้องการทำลายฐานคะแนนทางการเมือง หรือทำลายระบบพรรคการเมือง หรือนักการเมือง แต่พยายามสถาปนาอำนาจของระบบราชการที่รวมศูนย์อำนาจไว้ส่วนกลาง ซึ่งหากจะยก อบต.เป็นเทศบาล เพื่อแก้ปัญหาการทุจริต หรือการจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิดภาพแล้ว ไม่มีทางจะทำสำเร็จ กลับจะเพิ่มปัญหามากขึ้น เพราะการบริหารประเทศตามกระแสของโลกยุคใหม่ต้องกระจายอำนาจให้มากขึ้น ให้ประชาชนตัดสินใจบริหารและแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้