วันศุกร์, กันยายน 16, 2559

เงินรัฐมีน้อย หาเงินไม่เป็น ต้องรีบยืด - "เพื่อไทย" โวยคำสั่ง คสช.เร่งยึดทรัพย์จำนำข้าวไม่เป็นธรรม ชี้ เปิดช่อง จนท.ปฏิบัติงานขัดหลักนิติธรรม

"เพื่อไทย" โวยคำสั่ง คสช.เร่งยึดทรัพย์จำนำข้าวไม่เป็นธรรม ชี้ เปิดช่อง จนท.ปฏิบัติงานขัดหลักนิติธรรม

#NEWSROOM #TV24 นายชูศักดิ์ ศิรินิล หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ตามที่หัวหน้า คสช.ได้ออกคำสั่งที่ 56/2559 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 โดยมีสาระสำคัญให้อำนาจกรมบังคับคดีในการบังคับทางปกครอง ด้วยการยึดทรัพย์ของผู้ต้องรับผิดในโครงการรับจำนำข้าว และยังคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย จากที่เคยมีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2558 คุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง กับผู้ต้องรับผิดในโครงการรับจำนำข้าวมาแล้ว เห็นว่าโดยหลักการทางกฎหมายแล้ว กรมบังคับคดีจะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล แต่เรื่องการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในโครงการรับจำนำข้าวนั้นยังอยู่ในชั้นพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ซึ่งการออกคำสั่งทางปกครองเพื่อนำไปสู่การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นยังไม่ถึงขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาล แต่กลับออกคำสั่งให้กรมบังคับคดีเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการยึดทรัพย์ได้ดังกล่าว เท่ากับเป็นการออกคำสั่งยกเว้นกฎหมายเป็นการเฉพาะราย แม้จะอ้างว่ามีอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว แต่เห็นว่าจะเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกเรียกให้ต้องรับผิดชอบ

นายชูศักดิ์กล่าวว่า การออกคำสั่งคุ้มครองการกระทำของเจ้าหน้าที่ให้ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายในการดำเนินการบังคับคดีและการออกมาตรการบังคับทางปกครองนั้นจะเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลักความถูกต้องเป็นธรรม แต่จะทำตามคำสั่งหรือความต้องการของผู้มีอำนาจเป็นหลัก การใช้ดุลพินิจต่างๆ จึงมิได้เป็นไปโดยอิสระตามหลักนิติธรรม กรณีดังกล่าวจึงมองว่าเป็นเรื่องทางการเมืองมากกว่าจะเป็นเรื่องของความถูกต้องในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมเพราะเรื่องดังกล่าวมีกฎหมายบัญญัติไว้แล้ว การดำเนินการต่างๆ ก็ควรให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายปกติ มิใช่การอาศัยคำสั่งของหัวหน้า คสช. ลัดขั้นตอนทางกฎหมายและชี้นำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการเช่นนี้ จึงเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม คำสั่งของ คสช.นั้น ควรใช้ในเรื่องที่กฎหมายปกติไม่สามารถดำเนินการได้ หรือเป็นเรื่องที่สำคัญจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเป็นหลัก การอ้างเหตุผลว่าเป็นความจำเป็นเพื่อป้องกันและระงับความเสียหายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นจึงฟังไม่ขึ้น เนื่องจากการออกคำสั่งทางปกครองในการให้บุคคลต้องรับผิดทางละเมิดและการใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีขั้นตอนตามกฎหมายในการดำเนินการอยู่แล้ว


TV24 NEWSROOM

.....
ooo