วันอาทิตย์, กันยายน 11, 2559

ย้อนรอยเรื่องราวตามเส้นทางจากหนังสือ "สิ้นแสงฉาน" บันทึกของภรรยาที่มีต่อสามีซึ่งหายตัวไป "ไย...ฉานจึงสิ้นแสง" : จ๋ามตอง สายฟ้า
https://www.youtube.com/watch?v=iMKnH30ORrQ&feature=youtu.be

"ไย...ฉานจึงสิ้นแสง" : จ๋ามตอง สายฟ้า

Published on Sep 8, 2016

ย้อนรอยเรื่องราวตามเส้นทางจากหนังสือ "สิ้นแสงฉาน" บันทึกของภรรยาที่มีต่อสามีซึ่งหายตัวไป บันทึกความสำคัญเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองในพม่า

"สิ้นแสงฉาน" จากหนังสือ “Twilight Over Burma : My Life as a Shan Princess” ประวัติชีวิตของเจ้าฟ้าจาแสงเจ้าหลวงแห่งแคว้นสีป้อ ในรัฐฉานของพม่า เขียนโดย "อิงเง ซาเจนท์" มหาเทวีชายาแห่งสีป้อ แปลโดย “มนันยา”

เสวนาโดย
- สมฤทธิ์ ลือชัย : นักค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์
- ดร.ลลิตา หาญวงษ์ : อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
- จ๋ามตอง สายฟ้า : แขกพิเศษชาวไทใหญ่
ดำเนินรายการโดย
- อ.อัครพงษ์ ค่ำคูญ : อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์

จัดโดย สำนักพิมพ์มติชน ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรมศว. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559