วันอาทิตย์, กันยายน 11, 2559

โอบาม่า เจริญความสัมพันธ์กับ พม่า ลาว เวียดนามมากขึ้น โดยไม่มีไทย ถ้าเราไม่พึ่งพากันกับสหรัฐสินค้าส่งออกของไทยกว่า 11% จะไปขายที่ไหนดีครับ ? (ดาวอังคาร?)
โอบาม่า เจริญความสัมพันธ์กับ พม่า ลาว เวียดนามมากขึ้น โดยไม่มีไทย ถ้าเราไม่พึ่งพากันกับสหรัฐสินค้าส่งออกของไทยกว่า 11% จะไปขายที่ไหนดีครับ ?


Wanchalearm Satsaksit shared The White House's video.


ooo

'รมว.พาณิชย์' มั่นใจส่งออกไทยปีนี้โต 0.3% จากเป้าหมายที่ระดับ 5% ส่วนปีหน้าคาดโต3% ตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มองว่า ภาพรวมการส่งออกปีนี้ จะเติบโตกว่าปีก่อนเล็กน้อย ที่ร้อยละ 0.3 จากเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 5 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวอย่างเปราะบาง และราคาน้ำมันที่ยังอยู่ระดับต่ำ ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอ็ม ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกปีนี้จากเดิมร้อยละ 3.2 เหลือเพียงร้อยละ 3.1 อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ต้องติดตามใกล้ชิด ทั้ง ผลกระทบจากเบร็กซิท ธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด ขึ้นดอกเบี้ย การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมทั้งผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และภัยก่อการร้าย