วันพุธ, มิถุนายน 01, 2559

ขณะที่ทั้งนายกฯและ 'ไก่อู' อ้างโลกมองเศรษฐกิจไทยดี โลกชี้ชัดรัฐประหารทำไทยถดถอย ไม่น่าลงทุน
โลกชี้ชัดรัฐประหารทำไทยถดถอย/ไม่น่าลงทุน

by ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
1 มิถุนายน 2559

Voice TV

Over View ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559

ขณะที่ทั้งนายกฯและ 'ไก่อู' อ้างโลกมองเศรษฐกิจไทยดี ที่ประชุมโลกอย่าง World Economic Forum กลับสำรวจความเห็น 14,000 ผู้นำโลกแล้วพบรัฐประหารทำต่างชาติไม่อยากลงทุนในไทยมากที่สุด ส่วนดัชนีการแข่งขันที่ 'สมคิด' และ 'ไก่อู' ใช้อ้างว่าเศรษฐกิจไทยดีก็บอกต่อว่าประเทศไทยตอนนี้มีความสามารถแข่งขันต่ำกว่าปี 2556...ดัชนีเศรษฐกิจโลกชี้ชัดรัฐประหารทำไทยถดถอยและไม่น่าลงทุนลิงค์ข่าว...
http://news.voicetv.co.th/business/372048.html

เรื่อเงเกี่ยวข้อง...

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/THA.pdf

The most problematic in doing business in Thailand: