วันอังคาร, มิถุนายน 14, 2559

กกต. เข้าใจหน้าที่ตัวเอง?ooo


#NEWSROOM #TV24 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดปัจจุบันกับการทำหน้าที่จัดการเรื่องการทำประชามติ โดยนายจาตุรนต์ระบุว่า
.
กกต.สนุกกับการจับผิดเอาเรื่องผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญเสียจนเพลิน พอมีคนว่า กกต.ผิดบ้างก็เลยเต้นกันใหญ่ บอกว่าอย่าจับผิดเรื่องเล็กๆ จนถึงวันนี้ กกต.ยังไม่เข้าใจหน้าที่ของตัวเอง ไม่เข้าใจว่า กกต.มีหน้าที่ต้องส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นให้ข้อมูลประชาชนให้มากที่สุดจากทุกฝ่าย การที่ กกต.ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรจะทำ เกิดจาก กกต.ไม่เชื่อในหลักการประชาธิปไตยและเสรีภาพจนทำให้ไม่เข้าใจว่าการทำประชามติควรเป็นอย่างไร เพลงประชามติของ กกต.นั้น ใครฟังก็รู้สึกได้ ยิ่งมีพื้นฐานที่ฝ่ายไม่เชื่อประชาธิปไตยมักดูถูกคนเหนือคนอีสานอยู่แล้ว คนไม่น้อยยิ่งรู้สึกแรงขึ้น ถ้า กกต.แน่ใจจริงๆ ก็ไม่ต้องยกเลิกหรือแก้เพลงประชามติหรอกครับ เปิดเข้าไปเถิด ประชาชนจะตัดสินเอง ไม่ต้องห่วงครับ เพลง กกต.ยังขาดเนื้อหาส่วนที่เตือนคนว่าอย่าขายสิทธิ์ ขายเสียง ผมว่าน่าจะเติมเข้าไปด้วย แต่ไม่ขอแนะนำว่าจะใส่เข้าไปตอนร้องเป็นภาษาอะไร
.
กกต.จะไม่รู้เลยเชียวหรือว่าที่เจ้าหน้าที่หลายแสนคนชี้แจงเนิ้อหาร่างรัฐธรรมนูญกันอยู่นั้น เขายังไม่รู้เลยว่าชี้แจงแบบเป็นกลางทำอย่างไร ถ้าบริษัทสักแห่งให้พนักงานไปแนะนำสินค้าจะเป็นไปได้หรือที่จะไปบอกทั้งข้อดีข้อเสียพร้อมๆกันและไม่ไปบอกว่าควรซื้อไว้ใช้ กกต.ไม่เข้าใจจริงหรือ กกต.ควรทราบว่าการใช้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจงเนื้อหาของร่างฯโดยใช้งบประมาณแผ่นดินด้วยนั้นผิดตั้งแต่ต้น แต่ กกต.ก็เออออห่อหมกไปด้วย การทำประชามติที่ทำกันอยู่โดยให้ฝ่ายรัฐชี้แจงได้ฝ่ายเดียว ปิดกั้นฝ่ายที่เห็นแตกต่างทุกวิถีทางจึงเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรมอย่างสิ้นเชิง
.
อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรจากศาลรัฐธรรมนูญมากนักครับ หากตัดสินว่า ม. 61 วรรคสองไม่ขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราว การปิดกั้นจะหนักกว่าเดิม หากตัดสินว่าขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราว ก็ยังมีการตีความข้ออื่นๆในทางปิดกั้นเสรีภาพได้อีกมากอย่างที่ทำกันอยู่ตลอดมา การพูดว่าไม่รับ โพสต์ว่าไม่เห็นด้วย การจูงใจให้ไม่รับ การแจกเอกสารเผยแพร่ความเห็นแตกต่าง การใส่เสื้อว่าไม่รับ จริงๆแล้วไม่ผิดกม.เลย มีการกระทำหลายอย่างที่ถูกตีความข่มขู่ว่าผิดกฎหมายซึ่งไม่เกี่ยวกับ ม. 61 วรรคสองเลย เรื่องเหล่านี้ยังจะเป็นปัญหาต่อไป ถ้าไม่ช่วยกันยืนยันว่าทำได้