วันอาทิตย์, มิถุนายน 05, 2559

Atukkit Sawangsuk ชวนฟัง 18 นาทีตอกย้ำ การคัดค้านศิลปิน กปปส.แสดงที่กวางจู ไม่ใช่เรื่องการปิดกั้น เซ็นเซอร์ แบ่งแยก อย่างที่พวกเขาอ้าง แต่เพราะการคัดเลือกศิลปะขัดขวางเลือกตั้งขัดกับอุดมคติของชาวกวางจูผู้พลีชีพต่อต้านเผด็จการทหาร
https://www.youtube.com/watch?v=b6HXeAMCXfU&app=desktop

Thai Uprising: ศิลปะเพื่อประชาธิปไตย ? โดย ธนาวิ โชติประดิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

FINE ART THAILAND

Published on May 31, 2016

Thai Uprising: ธนาวิ โชติประดิษฐ
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จดหมายเปิดผนึกของธนาวิ โชติประดิษฐ ลิงค์ด้านล่าง
http://prachatai.com/journal/2016/05/...,
จดหมายเปิดผนึกกลุ่มนักกิจกรรมวัฒนธรรมเพื­่อประชาธิปไตย
(กวป.) ฉบับที่ 2 ลิงค์ด้านล่าง
http://prachatai.com/journal/2016/05/...

ขอขอบคุณข้อมูล http://prachatai.com/
FINE ART MAGAZINE THAILAND
http://www.fineart-magazine.com
http://www.facebook.com/fineartmagazine