วันศุกร์, มิถุนายน 03, 2559

ทำกันรุนแรงขนาดนี้ มีแผนจะมายึดวัดรึ?? คำถามจาก ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ ลูกศิษย์วัดธรรมกาย 2มิย2559


https://www.youtube.com/watch?v=P4yaDOAcSFo&feature=youtu.be&a

ทำกันรุนแรงขนาดนี้ มีแผนจะมายึดวัดรึ?? คำถามจาก ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ ลูกศิษย์วัดธรรมกาย 2มิย2559

bamboo network

Published on Jun 3, 2016

ขอขอบคุณคลิปจากเฟสบุค ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก
on Thursday 2 june 2016

ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ อายุ 50 ปี เป็นผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่ง ได้เข้ามาสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายอยู่เป­็นประจำ เคยเข้ารับการอุปสมบทบวชพระผู้บริหาร รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ.2557 มีความตั้งใจในการสั่งสมบุญบารมี และนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตจนเกิดความเจริญ­ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมาก วันนี้ออกมาแสดงความรู้สึกที่เป็นสาธุชนคน­หนึ่ง ที่เกิดความกลัวและหวาดระแวงต่อขบวนการอยุ­ติธรรม ที่เขามีอำนาจอยู่ในมือแต่ใช้อำนาจไปในทาง­ที่ผิด ใช้กระบวนการที่อ้างว่ายุติธรรมมาตั้งธงกว­าดล้างวัด ที่มุ่งทำแต่ความดีมาโดยตลอดต่อเนื่องเสมอ­มา