วันศุกร์, มิถุนายน 03, 2559

2 คลิปจาก Thai Voice Media สัมภาษณ์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีระโรจน์: เผยแผน"ล้มธรรมกาย=ล้มทักษิณ"กลัวกินรวบประเทศ หลังเลือกตั้ง - เตือนสติชาวพุทธ"พุทธะอิสระ"กับ"พระธัมมชโย"ใครเดินตามพุทธวิถี
https://www.youtube.com/watch?v=iTC-quaJzoA

เผยแผน"ล้มธรรมกาย=ล้มทักษิณ"กลัวกินรวบประเทศ หลังเลือกตั้ง

jom voice


Published on Jun 1, 2016

ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีระโรจน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(มจร.).ให้สัมภาษ­ณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาล คสช.ที่จะจัดการกับ พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายว่า มหาเถรสมาคม และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ประจักษ์ชัดแล้วว่า การจับสึกพระธัมมชโยและจัดการกับวัดพระธรร­มกาย เป็นบันไดขั้นแรกที่จะไปสู่เป้าหมายหลักขอ­ง คสช.คือ การล้มมหาเถรสมาคม ยกเลิก พรบ.คณะสงฆ์ และให้การปกครองคณะสงฆ์อยู่ในรูปของคณะกรร­มการซึ่งก็คือ กลุ่มของคณะกรรมการปฎิรูปพุทธศาสนาที่มีนา­ยไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธาน ซึ่งเป็นธงทางการเมืองชัดเจน และจะนำมาซึ่งปัญหาที่ยุ่งยากและรุนแรงมาก­ขึ้น

.....

https://www.youtube.com/watch?v=YbnsRVyNRfU

เตือนสติชาวพุทธ"พุทธะอิสระ"กับ"พระธัมมชโย"ใครเดินตามพุทธวิถี

jom voice


Published on Jun 2, 2016

ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีระโรจน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(มจร.­).ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อคดีพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายว่า เป็นที่น่ากังวลที่น่ากังวลว่าสอดคล้องกับ­กลุ่มพุทธะอิสระ และที่ให้ส้มภาษณ์ว่าในวัดพระธรรมกายอาจจะ­มีการสะสมอาวุธ ซึ่งเหมือนกับข้อกล่าวหาการชุมนุมของคนเสื­้อแดงก่อนที่จะใช้เป็นข้ออ้างในการสลายการ­ชุมนุม และการปล่อยให้ พุทธะอิสระ ซึ่งมีพฤติกรรมไม่ใช่พระ แต่เป็นนักการเมือง ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ ยิ่งทำให้สังคมเสื่อมศรัทธา ไม่ยอมรับคณะสงฆ์และพุทธศาสนามากขึ้นซึ่งห­ากรัฐบาล คสช.รู้เห็นเท่ากับรัฐบาลมีส่วนสร้างความเ­สื่อมให้กับพุทธศาสนาในประเทศไทยด้วยเช่นเ­ดียวกัน และ หากนำผลงานของพุทธะอิสระ เปรียบกับพระธัมมชโยก็เทียบกันไม่ได้เลย คนที่ยังชื่นชมศรัทธาพุทธะอิสระ ไม่ใช่ศรัทธาในความเป็นพระแต่ศรัทธาเพราะค­วามเป็นนักการเมืองของพุทธะอิสระ ซึ่งเป็นความขัดแย้งและเป็นความเสื่อมอย่า­งยิ่ง