วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 09, 2559

ใบตองแห้ง : ขอแซวศาลรัฐธรรมนูญหน่อยเหอะ 2 ปี เพิ่งมีงานทำ
https://www.youtube.com/watch?v=HIP9CQpwfH0

Freedom Thailand

Published on Jun 8, 2016

2 ปีศาลรัฐธรรมนูญยังมีอยู่นะ รู้กันยัง!!!

คุณอธึกกิต แสวงสุข หรือใบตองแห้ง ยังคงจับตาท่าทีของตุลาศาลรัฐธรรมนูญ ที่ขณะนี้ต้องรับบทวินิจฉัยมาตรา 61 พระราชบัญญัติประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน

.....

ขอแซวศาลรัฐธรรมนูญหน่อยเหอะ 2 ปี เพิ่งมีงานทำ

หลังรัฐประหารไม่ยุบศาล รธน. นั่งกินเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งแสนกว่าบาท (ซ้ำออกประกาศวันที่ 22 พ.ค.57 ปรับเงินเดือนเงินเพิ่มให้ที่ปรึกษา เลขา ผู้เชี่ยวชาญ บอดี้การ์ด และเจ้าหน้าที่ศาลทั้งหมด)

ในเวลา 2 ปี ศาล รธน.มีงานวินิจฉัยดังนี้คือ

17 กันยายน 2557 สั่งยุบพรรคไทยพอเพียง

24 มิถุนายน 2558 สั่งยุบพรรคดำรงไทย

30 มีนาคม 2559 สั่งยุบพรรคคนขอปลดหนี้

1 มิถุนายน 2559 วินิจฉัย พ.ร.บ.ฮั้วประมูล ที่ศาลฎีกาส่งคำร้องจำเลยมา

ส่วนตุลาการ 9 คน ที่ตั้งเมื่อ 28 พฤษภาคม 2551 ยังเหลือ 5 คนคือ นุรักษ์ มาประณีต, จรัล ภักดีธนากุล, ชัช ชลวร, บุญส่ง กุลบุปผา, อุดมศักดิ์ นิติมนตรี

4 คนพ้นไปแล้วคือ วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์, จรูญ อินทจาร (เป็นประธานแทนวสันต์ ลาออกวันที่ 21 พ.ค.57 ระหว่างรักษาการก็ออกคำสั่งขึ้นเงินเดือน พ้นตำแหน่ง 31 พ.ค.57) เฉลิมพล เอกอุรุ (ตาย) สุพจน์ ไข่มุกด์ (ไปเป็น กรธ.นี่ไง)

4 คนเข้ามาใหม่ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ สยามประชาภิวัตน์ ด่าวรเจตน์ นิติราษฎร์ จนได้ดี เลืกโดยวุฒิสภา, วรวิทย์ กังศศิเทียม มาหลังรัฐประหาร แต่เลือกโดยที่ประชุมตุลาการศาลปกครองสูงสุด, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ "ปฏิวัติ 2475" ปัญญา อุดชาชน อดีตเลขาศาล รธน. 2 รายหลังที่เลือกโดย สนช.

5 คนแรก จะพ้นตำแหน่ง พ.ค.ปีหน้า 4 คนหลังยังอยู่อีกนาน แต่ถ้าร่างผ่านก็ต้องดูด้วยว่า กรธ.จะเขียนกฎหมายประกอบอย่างไร

Atukkit Sawangsuk