วันเสาร์, มิถุนายน 18, 2559

เสวนา คดีความคนจน กฎหมายปิดปากนักปกป้องสิทธิ วัดป่าบ้านนาหนองบง วังสะพุง จ.เลย 17มิย2559


https://www.youtube.com/watch?v=DpyyQp-w9YE

เสวนา คดีความคนจน กฎหมายปิดปากนักปกป้องสิทธิ วัดป่าบ้านนาหนองบง วังสะพุง จ.เลย 17มิย2559

bamboo network


Published on Jun 17, 2016

ขอขอบคุณคลิปจากเฟสบุค ขบวนการอีสานใหม่ Neo E-Saan Movement

เสวนา คดีความคนจน กฎหมายปิดปากนักปกป้องสิทธิ
ณ วัดป่าบ้านนาหนองบง บ้านนาหนองบง (คุ้มน้อย) ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (10.00 – 12.00 น.)
เสวนา “คดีความคนจน กฎหมายปิดปากนักปกป้องสิทธิ”
ธีระพันธุ์ พันคีรี มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
สุทธิเกียรติ คชโส ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม
ถนอมศักดิ์ ระวาดชัย ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักสิทธิมนุษยชนภาคอีสา­น
สุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย
พรทิพย์ หงส์ชัย กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย

.....

"เจ้าหน้าที่ชอบถามว่า การต่อสู้ของชาวบ้านมี NGO อยู่เบื้องหลังมั้ย วันนี้ขอบอกว่าถ้ารัฐบาลไทยยังเป็นแบบนี้ เราไม่พึ่งรัฐ เราไม่เอารัฐ รัฐไม่เคยให้ความยุติธรรมกับชาวบ้าน ดังนั้นเรานี่แหละเป็น NGO เรานี่แหละเป็นนักเคลื่อนไหว"

เสียงกล่าวทิ้งท้ายในวงเสวนา...
จบลงไปแล้วสำหรับเสวนา คดีความคนจน กฎหมายปิดปากนักปกป้องสิทธิ