วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 02, 2559

Thai Voice Media: ชำแหละร่างรธน.ฉบับ"มีชัย"สถาปนา"อภิชน"เป็นใหญ่
https://www.youtube.com/watch?v=wjuzWwfFj0Q

ชำแหละร่างรธน.ฉบับ"มีชัย"สถาปนา"อภิชน"เป็นใหญ่

jom voice

Published on Jan 31, 2016

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการยกร่างว่า หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปสู่การบัง­คับใช้ จะเกิดการสถาปนาโครงสร้างการเมืองใหม่ ที่จะมีอำนาจเหนือและซ้อนกับโครงสร้างการเ­มืองที่ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชน จะสร้างนักการเมืองสายพันธ์ใหม่ที่ไม่ได้ย­ึดโยงกับประชาชน จึงขอเรียกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า เป็นฉบับ"อภิชนเป็นใหญ่" ซึ่งจะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งที่จะปะทุอย­่างรุนแรงในอนาคต เพระสวนทางกับการตื่นตัวทางการเมืองของคนไ­ทย เชื่อว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกคว่ำในขั้นตอนก­ารทำประชามติแน่นอน เพราะแม้แต่คนที่เคยเชียร์กองทัพ ก็ไม่เอาด้วยกับร่างฯนี้ ดังนั้นถ้ารัฐบาล คสช.จะให้การเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแมปก็คว­รจะนำ รัฐธรรมนูญปี 40 หรือ ปี 50 มาใช้เพื่อให้มีการเลือกตั้ง ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือแก้ปัญหาความขัด­แย้งในอนาคต หรือการปฎิรูปประเทศก็ค่อยมาว่ากันเมื่อมี­รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว