วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 19, 2559

ท่านทราบหรือไม่... ยุคนี้ทำให้เอี้ย ได้ดีมีถมไป...ooo


ข่าวนี้... ท่านทราบหรือไม่...

“ในหลวง”พระราชทานเครื่องสักการะสมเด็จวัดปากน้ำ 90 ปี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องสักการะถวาย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสอายุวัฒนมงคล 90 ปี 26 สิงหาคม 2558 ขณะที่บุคคลสำคัญ พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะอย่างเนืองแน่น


ที่มา เดลินิวส์ออนไลน์
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13:30 น.

วันนี้(26 ส.ค.) เวลา 10.30 น.ที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องสักการะ ประกอบด้วย น้ำสรง ผ้าไตร แจกันดอกไม้ พระราชทานแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสอายุวัฒนมงคล 90 ปี พรรษา 70 ในการนี้ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อัญเชิญเครื่องสักการะถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จากนั้นพระเถระกรรมการมหาเถรสมาคม 17 รูป และพระสงฆ์ 300 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันฉันภัตตาหารเพล 

เวลา 09.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาแก่นักเรียนวิทยาลัยพยาบาลตำรวจที่เข้ารับทุนว่า ทุนนี้ได้มอบให้ติดต่อกันมาหลายปีแล้ว ขอให้นำทุนนี้ไปใช้ประโยชน์แก่การศึกษา การศึกษานั้นต้องใช้เงินทองมาก ทุนที่มอบให้นี้ได้มาจากความศรัทธาของบุคคลต่าง ๆ ได้มอบให้เป็นกำลังใจในการศึกษาขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเป็นตำรวจ เป็นพลเมืองและเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศ เพื่อตอบแทนบุญคุณผู้ให้ทุน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้ามีพระสงฆ์ บุคคลสำคัญ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพุทธศาสนิกชน เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อย่างเนื่องแน่น โดยทางวัดปากน้ำ ได้จัดทำหนังสือที่ระลึก 8 เล่มถวายพระสงฆ์ บุคคลสำคัญ พุทธศาสนิกชน จำนวน 5,000 ชุด ประกอบด้วย 1.หนังสือวรปุญโญวาท 2.การพระศาสนาด้านสาธารณูปการ 3.ศีลในชาดก เก็บเพชร ตามรอยธรรม 7 4.โอวาท 20 ปี แม่กองบาลีสนามหลวง 5.ศีล 5 คุณค่าชีวิตและสังคม 6.ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 7.อนุสรณ์ 20 ปี ใต้ร่มบารมีวิถีธรรม และ8.อนุสรณ์ 20 ปีแม่กองบาลีสนามหลวง พร้อมกับวีดิทัศน์ อายุวัฒนมงคล 90 ปี พระอิ่มตลอดกาล นอกจากนี้ ทางสมัชชาสงฆ์ประเทศสิงค์โป ได้ทำพวงกุญแจที่ระลึกงานครบรอบ 90 ปี จำนวน 10,000 ชิ้นแจกแจกให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานดังกล่าวด้วย