วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 27, 2559

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ดู 'ฝรั่งสอนลูก จีนสอนลูก ไทยสอนลูก'


https://www.youtube.com/watch?v=B_O1MsRkdos

ฝรั่งสอนลูก จีนสอนลูก ไทยสอนลูก

ebikr.com

Published on Feb 21, 2016

ฝรั่งสอนลูก จีนสอนลูก ไทยสอนลูก ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม