วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 26, 2559

"บิ๊กจิ๋ว" แนะ คสช. รีบคืนอำนาจ

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์
25 ก.พ. 2559

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดบ้านพักย่านซอยปิ่นประภาคม แสดงความเห็นถึงสถานการณ์บ้านเมือง โดยเรียกร้องทุกคนอย่าให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญมาก เพราะสิ่งสำคัญที่สุด คือต้องให้อำนาจประชาชนสามารถใช้อำนาจอธิปไตยของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันไม่จำเป็นที่รัฐบาล คสช. ต้องอยู่ต่อในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน 5 ปี หรือกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยถึงการหารือกับนายวิษณุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กรณีข้อเสนอ 16 ข้อของคณะรัฐมนตรีว่า หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจกับนายวิษณุยืนยันว่า ข้อเสนอข้อที่ 16 ไม่ได้มีอำนาจหรือกลไกใดอยู่เหนือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลอาจมาจากการตีความที่แตกต่างกัน เพราะเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว รัฐบาลชุดปัจจุบัน และคสช.จะต้องพ้นอำนาจทันที

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวภายหลังเข้าพบกับนายวิษณุว่า ได้หารือเรื่องเตรียมการลงประชามติ โดยเกณฑ์ที่จะให้ยึดเสียงข้างมากของคนที่มาออกเสียงซึ่งจะต้องเขียนในกฎหมายให้ชัดเจน ไม่ให้ตีความผิด ส่วนการส่งร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้กำหนดไว้ 3 รูปแบบคือ พิมพ์ฉบับเต็ม ส่วนที่สองพิมพ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และส่วนที่สามพิมพ์แบบสรุปย่อสาระสำคัญ

ส่วนคนที่จะมาลงประชามติต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ของวันที่ออกเสียงประชามติ ซึ่งจะทำให้ผู้มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดผยว่า ในการหารือร่วมกันระหว่างพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายกาเริล โยฮันเนิส ฮาร์โตค เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่น ที่จะกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงและสังคมที่มีความปรองดอง โดยขณะนี้กำลังเดินหน้าตามแผนโรดแมปอย่างจริงจัง

...


Loud and Clear!