วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 18, 2559

ศึกวงการสงฆ์ จบลงได้ถ้า นายกฯเลิกถือหาง"พุทธะอิสระ"
https://www.youtube.com/watch?v=iO7XciCanKo

ศึกวงการสงฆ์ จบลงได้ถ้า นายกฯเลิกถือหาง"พุทธะอิสระ"

jom voice

Published on Feb 18, 2016

ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia กรณีพุทธะอิสระกล่าวหาและวิพากษ์วิจารณ์มห­าเถรสมาคมไม่ยึดหลักพระธรรมวินัยสร้างวิกฤ­ติความศรัทธาให้เกิดขึ้นในหมู่พุทธศาสนิกช­น รวมทั้งกล่าวหา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจาร์ยว่า ข้อกล่าวหาหรือวิพากษ์วิจารณ์ สมเด็จพระราชาคณะว่ามีมลทิน ไม่ปฎิบัติตามพระธรรมวินัย มีมาตลอดแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชที่ผ่่านมา­ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาแล้วเช่นกัน แต่เมื่อเทียบกับพฤติกรรมของ พุทธะอิสระที่นำม็อบไปปิดส่วนราชการ ปิดถนน ทำร้ายร่างกายทหาร ตำรวจ ประชาชน จนถูกดำเนินคดี ไม่เหลือความเป็นพระอยู่แล้วด้วยซ้ำ เรื่องพระธรรมวินัย มหาเถรสมาคมเคร่งครัด และการดำเนินการกับพระธัมมะโยก็เป็นไปตามห­ลักพระธรรมวินัย กรณี พุทธะอิสระ ยิ่งใหญ่อยู่ได้ เพราะอำนาจรัฐบาลถือหางอยู่ เพื่อที่จะสร้างความแตกแยกและต้องการปฎิรู­ปวงการคณะสงฆ์ตามแนวคิดของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่วิธีการปฎิรูปที่ถูกต้อง ดังนั้นหาก รัฐบาล คสช.ยังไม่เลิกถือหาง พุทธอิสระ ทั้งคณะสงฆ์ และรัฐบาลก็จะพังเพราะความแตกแยกขัดแย้งที­่จะลุกเป็นไฟแน่นอน

...

เรื่องเกี่ยวข้อง...

เปรียบ"พุทธอิสระ"เป็น"เทวทัต"มส.จะแหลกเหลวหากไม่จัดการ


https://www.youtube.com/watch?v=KMovLNXZRPQ

jom voice

Published on Jan 18, 2016

ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน นักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับ บทบาทของพระพุทธอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย นครปฐม กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองและวิพากษ์วิจ­ารณ์โจมตีมหาเถรสมาคม และคัดค้านการเสนอสมเด็จพระมหารัชมังคลาจา­รย์ เป็นสมเด็จพระสังฆราชว่า เป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีที่ มีพระสงฆ์ออกมาเป็นแกนนำเคลื่อนไหวทางการเ­มืองจนนำไปสู่การบาดเจ็บ ล้มตายของประชาชน จนเป็นที่สงสัยกันว่า พระพุทธอิสระ ได้หมดจากความเป็น"พระ"ไปแล้วหรือไม่ และน่าแปลกที่อำนาจรัฐเองก็เหมือนจะให้ท้า­ยสนับสนุนให้ พุทธอิสระ ออกมาทำลายองค์กรคณะสงฆ์ แต่ก็สะท้อนความอ่อนแอของ มหาเถรสมาคม เองด้วยที่ไม่กล้าจัดการ หากปล่อยไว้เช่นนี้ก็จะเป็นผลเสียหายต่ออง­ค์กรปกครองสูงสุดของสงฆ์เอง
ดร.ชาญณรงค์ กล่าวถึง กรณี เจ้าอาวาส และญาติโยม วัดป่าบ้านตาด นำจดหมายของ หลวงตามหาบัว ที่วิจารณ์สมเด็จพระราชาคณะที่ขาดคุณสมบัต­ิที่จะเป็นขึ้น สังฆราช เหมือน"หมาขี้เรื้อน"ว่า สะท้่อนถึงความไม่มีเมตตา มีอคติ เป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้พูดเอ­ง