วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 21, 2559

ดร.โสภณ พรโชคชัย วิพากษ์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ที่ให้สัมภาษณ์เรื่องพุทธศาสนา


ความเท็จในคำสัมภาษณ์ของสุลักษณ์ ศิวรักษ์ เรื่องพุทธศาสนา โดย ดร.โสภณ พรโชคชัยสุลักษณ์ ว่าพอพุทธเปนศาสนาประจำชาติหรือไม่...
Posted by ดร.โสภณ พรโชคชัย on Saturday, February 20, 2016
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/881832731929314/ความเท็จในคำสัมภาษณ์ของสุลักษณ์ ศิวรักษ์ เรื่องพุทธศาสนา โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย
สุลักษณ์ ว่าพอพุทธเปนศาสนาประจำชาติหรือไม่
ไทย: มีหญิงชาวคริสต์บอกถูกกดขี่ . . . ที่ไหนวะ (ครับ)
ลังกา: พระเหิมลอบสังหารนายกฯ . . . จริงๆ เพราะธุรกิจ
เมียนมา: พระบีบจนอูนุต้องให้เนวินทำรัฐประหาร. . . ไม่มีในตำราเลย
หน้าตายบิดเบือนความจริงอย่างน่าละอายไหมครับ