วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 19, 2559

ฟัง 'วรเจตน์' ชำแหละลึก รธน. 59


http://news.voicetv.co.th/thailand/328347.html

By Nititorn Surabundith
18 กุมภาพันธ์ 2559 

Political lens ฟังทุกมุมมองกับ รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ถึงบทบัญญัติ และเส้นทางประชาธิปไตยไทยผ่านร่างรัฐธรรรมนูญ 2559