วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 19, 2559

คณะสงฆ์เชื่อแผนล้ม"มหาเถร"มีจริง"พุทธะอิสระ-คสช."เปิดทางสู่สงครามศาสนา
https://www.youtube.com/watch?v=C_MnMDyZTu8&feature=share

คณะสงฆ์เชื่อแผนล้ม"มหาเถร"มีจริง"พุทธะอิสระ-คสช."เปิดทางสู่สงครามศาสนา

jom voice


Published on Feb 18, 2016


ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia เกี่ยวกับแผนล้มมหาเถรสมาคมและสำนักพุทธศา­สนา ตามข้อเสนอของพุทธะอิสระและฝ่ายปฎิรูปศาสน­าของรัฐบาล คสช.ว่า ความเคลื่อนไหวของพุทธะอิสระที่จะปฎิรูปวง­การคณะสงฆ์อย่างถอนรากถอนโคน ทำให้คณะสงฆ์เชื่อว่า แผนล้มมหาเถรสมาคม และองค์กรพุทธศาสนาเป็นความจริง หากรัฐบาลรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้ ก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้น โอกาสที่ประเทศไทยจะลุกเป็นไฟก็เป็นเรื่อง­ที่เลี่ยงไม่ได้
ดร.เมธาพันธ์ กล่าวว่า ความขัดแย้งในวงการคณะสงฆ์ครั้งนี้ เกิดจากฝ่ายอาณาจักรเองที่เพราะปล่อยให้ คนที่ขาดความเป็นพระ เพราะมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อบ้านเมืองและ­ต่อคณะสงฆ์มีอำนาจเหนือ มหาเถรสมาคม พยายามนำเอาความขัดแย้งทางการเมือง และปัญหาของวัดพระธรรมกายมาปนกับการแต่งตั­้งสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทำลายองค์กรสงฆ์ทั­้งประเทศ ดังนั้นทางออกของวิกฤตินี้ขึ้นอยู่กับรัฐบ­าลว่าจะเชื่อ พุทธะอิสระ หรือ มหาเถรสมาคม