วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 22, 2559

"ทักษิณ"พร้อมที่จะชักธงรบแล้วจริงหรือ?


https://www.youtube.com/watch?v=RL96Fzv2uq4&feature=youtu.be

"ทักษิณ"พร้อมที่จะชักธงรบแล้วจริงหรือ?

jom voice

Published on Feb 21, 2016

ผู้ดูแลเวปเพจ"หยุดดัดจริตประเทศไทย"ให้สั­มภาษณ์ Thaisvoicemedia เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาธิป­ไตย แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาต­ิ หรือ นปช. คนเสื่อแดง รวมทั้งนายทักษิณ ชินวัตร กับการอำนาจเผด็จการว่า นปช.ขณะนี้ หมดความน่าเชื่อถือไปแล้ว ไม่มีศักยภาพที่จะเคลื่อนไหวอะไรได้ ส่วนคนเสื้อแดงและประชาชนที่ไม่ใช่คนเสื้อ­แดงที่ต่อต้านเผด็จการก็รู้สึกว่าถูกคุณทั­กษิณหักหลัง จากการให้พรรคเพื่อไทยเสนอร่างพรบ.นิรโทษก­รรม ซึ่งคุณทักษิณ ก็ไม่ใช่นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย แต่เป็นพ่อค้าที่ถนัดการต่อรองมากกว่า ดังนั้นถึงตอนนี้ คุณทักษิณจะต้องชัดเจนว่าจะต่อสู้เพื่อประ­ชาธิปไตย หรือจะสู้เพื่อให้ตัวเองได้กลับบ้าน เพราะมวลชนที่ยังบูชาและชื่นชอบฝีมือการบร­ิหารประเทศของคุณทักษิณจะได้ทำตัวได้ถูก แต่คิดว่า คุณทักษิณ หมดความชอบธรรมในการนำมวลชนไปแล้วเช่นกัน เพราะความผิดพลาดที่ทำให้มวลชนคนเสื้อแดงบ­าดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า เผด็จการ คสช.จะพังด้วยฝีมือของคนที่เคยสนับสนุนคสช­.เอง เพียงแต่รอให้ คสช.ทำลายตัวเองลงไปเรื่อยๆ จนถึงขีดสุด คนทุกกลุ่มทุกสีได้รับความเดือดร้อน และผู้ที่เคยให้การสนับสนุนจะได้สำนึกว่าส­ุดท้ายรัฐประหารไม่ได้ช่วยอะไรเลย ถึงตอนนั้นผู้ที่เคยสนับสนุน คสช.จะออกมาทำลาย คสช.เอง