วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 25, 2559

ข้าวเป็นอาหารหลักของ "คนไทย" ประยุทธ์... ไอเดียบรรเจิด แสนอแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี "ลดการปลูกข้าว" ...เออออ

ข้าวเป็นอาหารหลักของ "คนไทย" 64 ล้านคน
ข้าวเป็นสินค้าส่งออกของไทยที่ได้รับการยอมรับ คุณภาพข้าวไทย แทบจะ "อันดับหนึ่งของโลก"

แต่ปัญหาดินฟ้าอากาศ ทำให้เกิด "ภัยแล้ง"
นายกที่ฉลาดที่สุดของประเทศไทยอย่างลุงตู่
จึงแก้ปัญหาด้วยวิธีออกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

"ลดการปลูกข้าว"

นี่คือการแก้ปัญหาของรัฐบาล? จะเอาตรรกะแบบยางพารา
มาอธิบายว่าชาวนาปลูกกันเยอะ ใช้น้ำเยอะ ราคาข้าวก็ตก
มันพูดแบบเดียวกันไม่ได้

เพราะยางมันกินไม่ได้ แต่ข้าวมันกินได้ ไม่มีใครไม่กินข้าว
อุตสาหกรรมอาหารต่างๆ มีข้าวเป็นวัตถุดิบสำคัญ

รัฐบาลไม่มีปัญญาบริหารเรื่องน้ำและการอุดหนุนชาวนา
เลยแก้ปัญหาแบบชุ่ยๆด้วยการสั่งลดการปลูก

คนแบบนี้นะเหรอจะมาวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี?

ที่มา : http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1456303210

@ หยุดดัดจริตประเทศไทย
24 กุมภาพันธ์ 2559

...

Chencov K. Thuntinwong -  555 กูรอดตัวละ พอดีมีผัวฝรั่ง ไม่ต้องแดกข้าวเป็นอาหารหลัก .. แดกแต่แซนด์วิช แฮมเบอเกอร์ เฟรนซ์ฟราย ก็อยู่ท้องละ .... ใครยังไม่มีผัวฝรั่ง รีบหาไวๆ ก่อนที่ข้าวจะไม่พอกิน
http://news.voicetv.co.th/business/330705.html


นายกฯ สนับสนุนเกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืช เพื่อลดปริมาณการผลิตข้าวตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวเป็นเวลา 20 ปี เริ่มปี 2560 นี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพราะรัฐบาลต้องการลดปริมาณการผลิตข้าวตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวเป็นเวลา 20 ปี เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2560 โดยปีนี้ต้องผลิตข้าวอยู่ที่ 25 ล้านตันไม่เช่นนั้นปริมาณจะมากเกินไปแต่ตัวเลขดังกล่าวต้องบวกกับอีกร้อยละ 8 ทำให้ต้องปลูกข้าวประมาณ 27 ล้านตันซึ่งต้องเผื่อปัญหาภัยแล้งด้วยส่วนที่ผ่านมามีปริมาณเกินประมาณ 30 กว่าล้านตัน ต้องหามาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนการเพาะปลูกซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในแผนการปฏิรูปให้รัฐบาลชุดต่อไปเดินหน้าต่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีต้นทุนจำกัด และพื้นที่ที่แตกต่างกัน