วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 26, 2559

คลิป เสวนา “ร้อยเรียงความทรงจำ ร้อยปีอาจารย์ป๋วย” งานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

https://www.youtube.com/watch?v=1GcWO-0RzPE

งานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

ThaiPBS WebTV


Streamed live 15 hours ago

งานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”
เสวนา “ร้อยเรียงความทรงจำ ร้อยปีอาจารย์ป๋วย”
การฉายตัวอย่างสารคดี พร้อมสนทนากับทีมสร้างสรรค์ผลงาน
จัดโดย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งป­ระเทศไทย (ส.ส.ท.)
และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์