วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 18, 2559

แง้มกะลาแลนด์ อิน เดนมาร์ก โดย รศ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ตอนที่ ๒ - Pavin in Danmark : Eng Esp.2
https://www.youtube.com/watch?v=Kovd-ZkXXTY&feature=youtu.be

Published on Feb 16, 2016

...

Pavin Eng 2


https://www.youtube.com/watch?v=Y_qfHlgjIDI&feature=youtu.be

Published on Feb 16, 2016

PAVIN in Danmark : THAILAND DEMOCRACY SITUATION 2014-2016 : English.2


เรื่องเกี่ยวเนื่อง...

แง้มกะลาแลนด์ อิน เดนมาร์ก โดย รศ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ตอนที่ ๑ + Pavin in Danmark : English Esp.1 "แนวโน้มและทิศทางการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยไทย"ที่มาFB

SeriThai Danmark