วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 08, 2559

ชุมชนแห่งเสรีภาพ (the Land of Liberty) มีข้อเสนอแก่ผู้เสียหาย "การยุบพรรคไทยรักไทย"
https://www.youtube.com/watch?v=sHnBk_fbPqs

...

ชุมชนแห่งเสรีภาพ (the Land of Libertyทางแก้ในเรื่อง "การยุบพรรคไทยรักไทย" ว่า ไม่ได้เป็นคนจ้างวานให้พรรคเล็กลงแข่งขันในการเลือกตั้ง ตาม ที่มีผู้นำข่าวลงโฆษณาใน Social Net work นั้น

ผมในฐานะผู้มีความรู้ในกฏหมายระหว่างประเทศ ในเชิงปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้:

๑. ให้ส่งคำฟ้องไปที่ JIG หรือ the Judicial Integrity Group ผู้รับมอบอำนาจจาก ECOSOC ให้มาดูแลเรื่อง ที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้

๒. ผลในที่สุด มีคน ต้องถูกเพิกถอนอาชีพ หรือ วิชาชีพ ไปขั่วชีวิต เลยครับ เรื่องอย่างนี้ เคยเกิดมาแล้วในประเทศฮังการี และ รูมาเนีย

๓. ประธานศาลสูงสุด กับพวก ถูกสหประชาชาติ สั่งถอดออกจาก ตำแหน่ง ถูกสอบสวน ทางวินัย และ ลงโทษทางวินัย โดยการให้งดรับเงินเดือน และ/หรือ งดรับเงินบำนาญ ไปชั่วชีวิต ครับ

๔. ซึ่งถือว่า ทำความผิดร้ายแรง และ เป็นโทษ ตามที่บัญญัติไว้ใน Convention against Corruption, 2003 และ ประเทศไทย ให้สัตยาบัน ต่อ สนธิสัญญษฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ปี ค.ศ. 2011 หรือ ปี พ.ศ.๒๕๕๔

๕. ความผิดตามสนธิสัญญาฉบับนี้ เขา ถือกันทั่วทั้งโลกว่า "เป็น ความผิดทางอาญาระหว่างประเทศ ในฐาน เป็นปฏิปักษ์ต่อมนุษยชาติ หรือ Crimes against Humanity"

๖. ผู้ที่กระทำความผิดจะต้องถูกนำตัวขึ้นฟ้อง และ พิจารณาคดี โดยศาลอาญาพิเศษของ องค์การสหประชาชาติ หรือไม่? ขึ้นอยู่กับการชี้ขาดของ SC หรือ Security Council หรือ คณะมนตรีความมั่นคงของ องค์การสหประชาชาติ ครับ.