วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 01, 2559

วาทะเด็ด... 'มีชัย' ขู่ร่างใหม่ โหดกว่า ถ้ารธน.โดนคว่ำ - มั่นใจเหรอ ว่าจะร่างตามอำเภอใจยังไงก็ได้ ประมาทหัวใจคนไทยไปหรือเปล่า?!?
มีชัยมั่นใจว่า เขาจะร่างออกมาตามอำเภอใจยังไงก็ได้
เพราะถ้าไม่ผ่านประชามติ เขาก็จะมีสิทธิร่างใหม่ตามอำเภอใจยังไงก็ได้อีก
ไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

เขาประมาทหัวใจคนไทยไปหรือเปล่า?

เสียงจากชาวเน็ต...

oooคุณเห็นด้วยไหม

ผลสำรวจความคิดเห็นชิ้นล่าสุดของสวนดุสิตโพล ที่สอบถามประชาชน ทั่วประเทศ 1,338 คน เมื่อวันที่ 26-30 ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่าคนส่วนใหญ่ ไม่แน่ใจว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านการลงประชามติ และเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นกลาง เน้นอำนาจรัฐ เอื้อประโยชน์พวกพ้องจะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน คนส่วนใหญ่ยังรอฟังกระแสสังคมประกอบการตัดสินใจ เพราะไม่เข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญถ่องแท้

ผลสำรวจของสวนดุสิตโพลล์พบว่าคน 60.92% ไม่แน่ใจว่าร่างรัฐธรรมนูญ จะผ่านการลงประชามติ เพราะที่ผ่านมามีประเด็นที่สร้างความขัดแย้งมาโดยตลอด ทำให้ประชาชนตัดสินใจลำบาก เพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน คงต้องรอฟังกระแสสังคม หรือการวิพากษ์วิจารณ์ จากผู้รู้หลาย ๆ ท่าน

อย่างไรก็ดี คนราว 22.62% เห็นว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญเพราะอยากเห็นบ้านเมืองพัฒนา เดินหน้าต่อไปได้ โดยที่คนอีก 16.46% เห็นว่าจะไม่รับร่างด้วยเหตุผลหลายประการ รวมทั้งเหตุผลที่ว่าไม่ว่าจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับใด บ้านเมืองก็ยังคงวุ่นวายเช่นเดิม

ทั้งนี้ คน 75.78% เห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นกลาง เน้นอำนาจรัฐ และเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง จะไม่ได้รับประชามติจากประชาชน ขณะที่คน 78.48% เห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักสากล เป็นประชาธิปไตย จะผ่านการลงประชามติ และคน 67.86% เห็นว่าหากร่างรัฐธรรมนูญมีความเสมอภาค คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและ การมีส่วนร่วมของประชาชน คนก็จะยอมรับ

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้เผยแพร่ร่างแรกเมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ให้ข้อมูลว่า หลังจากนี้จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คาดว่าขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณสองเดือน โดยที่ร่างรัฐธรรมนูญจะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งให้คณะรัฐมนตรีปลายเดือนมีนาคม 2559 จากนั้นจะมีการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ จัดส่งให้ประชาชน ก่อนจะประกาศวันลงประชามติ โดย กกต.กำหนดวัน ออกเสียงประชามติเบื้องต้นไว้ในวันที่ 31 ก.ค.2559

ที่มา 

บีบีซีไทย - BBC Thai