วันจันทร์, กันยายน 07, 2558

2 คลิปจากการประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชน Las Vegas, Nevada. SEP 6, 2015 ครั้งที่ 1https://www.youtube.com/watch?v=IA-ZFObyTFo

5 นาทีแรกมีปัญหาเรื่องเสียง

https://www.youtube.com/watch?v=7fXDgSzPmiM&feature=youtu.be