วันอาทิตย์, กันยายน 27, 2558

คลิปจาก การประท้วง ประยุทธ์ หน้า UN on 26 September 2015 มีผู้รักประชาธิปไตยเดินทางมาจากทุกมุมโลก ไฮไลท์ อ ปวิน มาทวงถามว่า ทำไมถึงยึดพาสปอร์ตผม!!" จาก ifreedomtv.com
https://www.youtube.com/watch?v=UN3-Qx74Bo4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tvnUPBENp8c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=av4ydzGpkto&feature=youtu.be