วันพุธ, กันยายน 30, 2558

ทั่นผู้นำ กล่าวแต๊งกิ้ว พร้อม เช็คแฮนด์ ประธานาธิบดี โอบามา ที่ได้ริเริ่มการประชุมสำคัญนี้ Peacekeeping Summit 2015 ในเวทีUN นครนิวยอร์ค ไม่ทราบรวมถึงสปีชของโอบาม่าในที่ประชุมใหญ่ด้วยไหม

Deep Blue Sea @WassanaNanuam 33m
นายกฯ กล่าวขอบคุณ ประธานาธิบดี โอบามา ที่ได้ริเริ่มการประชุมสำคัญนี้ Peacekeeping Summit 2015 ในเวทีUN นครนิวยอร์ค

ไม่ทราบรวมถึงสปีชของโอบาม่าในที่ประชุมใหญ่ด้วยไหม

ooo

เรื่องเกี่ยวข้อง...

คำปราศรัยของโอบามาในโอกาส 70 ปี UN เหมือนกับต้องการพูดให้เผด็จการประเทศหนึ่งได้ฟัง


"You can jail your opponents but you can't imprison their ideas, you can control access to info, but can’t lie about truth"- Obama #‎UNGA2015

“คุณขังฝ่ายต่อต้านได้ แต่ขังความคิดเขาไม่ได้ คุณควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ แต่คุณเปลี่ยนความเท็จให้เป็นความจริงไม่ได้” คำปราศรัยของโอบามา เช้านี้ที่นิวยอร์ก ในโอกาส 70 ปี UN เหมือนกับต้องการพูดให้เผด็จการประเทศหนึ่งได้ฟัง หวังว่าล่ามคงแปลตามนั้น เผื่อเขาจะมีดวงตาเห็นธรรมบ้าง #‎singlegateway

“The governments that suppress peaceful dissent is not showing strength, it is showing weakness. The regimes that fear their own people will eventually crumble.”

“รัฐบาลที่ปราบปรามคนที่แสดงความเห็นต่างอย่างสงบ ไม่ได้แสดงความเข้มแข็ง แต่กำลังแสดงความอ่อนแอ สุดท้ายแล้วรัฐบาลที่กลัวประชาชนของตนเอง จะต้องพังทลายไป”#‎UNGA2015 #‎Obama

Pipob Udomittipong