วันอาทิตย์, กันยายน 27, 2558

วาทะเด็ดวันนี้... Coup by (the) Rich, Support by (the) Middle Class, To Blame (the) Poor Peopleจากเสื้อของจอม เพชรประดับ หน้า ตึกยูเอ็น มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
25 September 2015